Polityka prywatności
Serwisu internetowego motoszrocik.pl


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu Internetowego www.motoszrocik.pl dostępnego pod tym adresem.  Wykazujemy szczególną dbałość o zabezpieczenie danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników, a celem zminimalizowania zagrożeń dotyczących nieuprawnionego dostępu i zapewnienia właściwego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, korzystamy z narzędzi pozwalających na zrealizowanie tych celów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami: e-mail: biuro@motoszrocik.pl, tel.: 601655504. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych osobowych określiliśmy niniejsze zasady i wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych celem zapobieżenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

 

Definicje:

Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności;

Serwis – strona internetowa Usługodawcy tj. www.motoszrocik.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016);

Usługa  oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu platformy internetowej do publikowania ogłoszeń i odpowiadania na ogłoszenia.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu (posiadająca konto w Serwisie, umieszczająca ogłoszenie i odpowiadająca na ogłoszenie)

Obowiązujące Przepisy Prawa –  (i) wszelkie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (ii) postanowienia wszelkich rozstrzygnięć, decyzji itp. organów władzy publicznej – mające zastosowanie w przypadku realizacji i świadczenia Usługi;

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Właścicielem Serwisu motoszrocik.pl i administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Motogop Mariusz Sienkiewicz, ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292016174 Kontakt do administratora: e-mail: biuro@motoszrocik.pl, tel.: 601655504

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

W celu realizacji Usługi (w szczególności w celu posiadania konta, umieszczenia ogłoszenia i odpowiedzi na ogłoszenie). Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednak w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług za pomocą Serwisu niezbędne jest przekazanie nam danych osobowych identyfikujących Użytkownika i umożliwiających kontakt w sprawie ogłoszenia. Dane, o jakie mogą zostać Państwo poproszeni w celu realizacji umowy to:

 • adres e-mail;
 • numer telefonu

Dodatkowo, w celu publikacji wizytówki Użytkownik może podać: ulicę, numer budynku, numer lokalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W celu rejestracji konta Użytkownika, logowania: 

 • adres e-mail;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres e-mail;  Przetwarzanie  danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko; adres e-mail;  adres IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes;

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy te dane informatyczne zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo poniżej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).

Dane osobowe oraz informacje zbierane za pomocą Serwisu uzyskujemy dzięki:

 1. informacji udzielonej przez Użytkownika, który wprowadza dane dobrowolnie w formularzach dostępnych za pośrednictwem Serwisu (np. przy zakładaniu konta za pomocą formularza rejestracji);
 2. informacji podczas wizyt o działaniach Użytkownika na stronie Serwisu zbieranych automatycznie przez serwer lub programy służące do analizy zachowań. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem https:// .

Zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez zgody Użytkownika, w szczególności w zakresie wysyłania biuletynów, newsletterów czy innych informacji handlowych.

 

Cookies

Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, popularnie zwane „ciasteczkami”. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika oraz przechowują ustawienia i informacje potrzebne do prawidłowego działania serwisu internetowego. Zapisywane są po stronie Użytkownika, najczęściej na twardym dysku urządzenia, z którego Użytkownik korzysta np. komputer, smartfon, tablet itp. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, Serwisów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje, a następnie przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w urządzeniu Użytkownika. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że Użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Serwis Internetowy wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.

Pliki cookie ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych:

 1. jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki, co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. Cookies pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania;
 4. dzięki cookies wyświetlane reklamy swoją treścią z większym prawdopodobieństwem będą odpowiadały oczekiwaniom konkretnych Użytkowników.

Podczas pierwszej wizyty w serwisie internetowym motoszrocik.pl wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Narzędzie, które udostępnia Administrator pozwoli na zarządzanie Dzięki plikami cookies z poziomu strony. W każdym czasie, użytkownik może także dokonać zmiany ustawień cookies z poziomu przeglądarki lub je usunąć. Należy jednak pamiętać, że może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem witryny Serwisu Internetowego i zaburzenia jego funkcjonalności. Każda przeglądarka pozwala na zarządzanie cookies (z poziomu menu przeglądarki). 

Wykorzystujemy następujące typy cookies:

Cookies niezbędne (własne), czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu – wykorzystujemy je w celu zapewnienia  prawidłowego działania Serwisu (w szczególności procesu rezerwacji),  po to, aby rozwijać Serwis i dostosowywać ją do potrzeb Użytkowników; 

Cookies podmiotów trzecich –  nasz Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

 1. Google Analytics.  –  wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Narzędzie to dostarcza Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na  prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. 

Jak działa Google Analytics? Narzędzie to w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zanonimizowany adres IP Użytkownika przesłany do serwera Google w USA przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w tym państwie, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. 

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej Administratora przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na  prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, prawne, podmioty świadczące usługi związane z obsługą techniczną Serwisu, firma na której serwerze przechowywane są dane osobowe i utrzymywana jest skrzynka pocztowa. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe Użytkownika również innym organom lub podmiotom. Na stronie Serwisu Internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis motoszrocik.pl. Strony te mogą posiadać własne dokumenty dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Dane nam powierzone nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez podstawy prawnej w żaden inny sposób niż to wynika z funkcjonowania Serwisu Internetowego, zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochrona była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika zostaną zatrzymane na okres konieczny do spełnienia celów określonych Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres zatrzymania danych będzie wymagany lub dozwolony prawnie. Kryteria używane do określenia stosowanych przez nas okresów przechowywania danych obejmują:

 1. Czas trwania naszych relacji z Użytkownikiem i świadczenia na jego rzecz Usługi;
 2. Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (np. przepisy prawa wymagają od nas przechowywania dokumentacji transakcji Użytkownika przez określony czas);
 3. Czy przechowywanie danych wskazane jest ze względu na naszą sytuację prawną (np. w przypadku postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).


Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona;
 9. prawo do udostępnienia danych osobowych.
 10. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem
   

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują Obowiązujące Przepisy Prawa.  Wszelkie zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu Internetowego mogą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie danych osobowych, rozwoju technologii internetowej lub modernizacji Serwisu Internetowego. Aktualny dokument Polityki prywatności jest dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego pod adresem https://motoszrocik.pl/polityka-prywatnosci Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 2 sierpnia 2021 roku.