Regulamin konkursu Motoszrocik

20-07-22

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§1 OPIS KONKURSU


 

1. Regulamin promocji (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, a firmą SIENKIEWICZ MARIUSZ MOTOGOP (zwaną dalej również „Organizatorem”). 

2. Nagrody – ich rodzaj i ilość zostały określone w poście konkursowym. Nagrody są ufundowane przez Organizatora.

3. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna przystępująca do konkursu poprzez aktywność pod postem na Facebooku.


 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA


 

1. Każdy Uczestnik jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a. Polubienie fanpage motoszrocik.pl: https://www.facebook.com/Motoszrocik

b. Polubienie posta konkursowego.

c. Dodanie pod postem komentarza spełniającego warunek wskazany w poście konkursowym.

3. Dla Uczestnika udział w promocji jest bezpłatny.

4. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w tym samym czasie.

5. Komisja konkursowa wybierze najlepsze komentarze i opublikuje zwycięzców na fanpage w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

6. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na wskazany przez nich w wiadomości prywatnej na fanpage motoszrocik.pl adres, do 7 dni od zgłoszenia się zwycięzcy.

7. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody poprzez wiadomość prywatną na fanpage motoszrocik.pl w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców, to nagroda przepada.

8. Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że są mu znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (z późn. zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68a.


 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

1. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

2. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za tę promocję.

3. Program promocyjny obowiązuje od momentu opublikowania niniejszego regulaminu, zgodnie z harmonogramem określonym w poście konkursowym.


 

Pozostałe wpisy na blogu

Najnowsza lista szukanych części

Sprawdź może masz akurat to czego potrzebują inni?!
Tutaj lista poszukiwanych rzeczy.